Kiến thức
Trong bối cảnh hiện tại, các rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng lớn, các cơ quan chức năng, ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ cần tăng cường chia sẻ áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, từng bước hình thành các nhóm chia sẻ thông tin, phối hợp hành động.
Ngày 17/08/2017   |Xem tiếp
Ngày 12/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Sebastian Eckardt và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã bấm nút chính thức vận hành Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam.
Ngày 13/07/2017   |Xem tiếp
Với việc triển khai thành công Hệ thống SG3.1, NHNN đã có được một hệ thống thông tin hiện đại, tương đối hoàn chỉnh để hỗ trợ tích cực cho điều hành chính sách tiền tệ cũng như công tác quản lý nguồn lực nội bộ của NHNN.
Ngày 12/07/2017   |Xem tiếp
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phối hợp với liên danh nhà thầu MNR và công ty IBM Việt Nam vận hành Trung tâm dữ liệu mới, thuộc phạm vi Hợp đồng SG1.2 “Cung cấp, lắp đặt và di chuyển Trung tâm dữ liệu mới của NHNN” thuộc Dự án FSMIMS do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
Ngày 10/07/2017   |Xem tiếp
Đơn giản hóa - tự động hóa - sử dụng trí tuệ nhân tạo - đảm bảo an ninh bảo mật. Đó là 4 nguyên tắc trong tái cấu trúc hạ tầng công nghệ ngân hàng được Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh nhấn mạnh tại Hội nghị Giám đốc Công nghệ thông tin (CIO) ngành Ngân hàng năm 2017 được NHNN tổ chức ngày 2/6/2017.
Ngày 02/06/2017   |Xem tiếp
Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 632/QĐ-TTg ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.
Ngày 16/05/2017   |Xem tiếp
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 04/05/2017   |Xem tiếp
Ngày 5/4/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 627/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính.
Ngày 25/04/2017   |Xem tiếp
Ngày 18/4/2017, tại Hà Nội, Ban Quản lý Dự án “Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (Dự án FSMIMS) tổ chức Lễ công bố vận hành Hệ thống báo cáo mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), thuộc phạm vi Hợp đồng SG4 “Quản trị dữ liệu, kho dữ liệu và các ứng dụng liên quan của NHNN”, Dự án FSMIMS.
Ngày 19/04/2017   |Xem tiếp
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 328/QĐ-NHNN thành lập Ban Chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech).
Ngày 21/03/2017   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :