04/12/2019 15:50
Xem với cỡ chữ

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên

Ngày 02/12/2019, tại Thái Nguyên, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên. Dự lễ có đại diện NHPT, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.
Ông Nguyễn Chính Tuấn, thành viên Hội đồng quản trị NHPT đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Tổng hợp giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên kể từ ngày 01/12/2019; đồng thời giao nhiệm vụ đối với Phó Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Văn Bình trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn cùng tập thể cán bộ, người lao động Chi nhánh phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ NHPT giao./.
Phạm Đức Dũng Chi nhánh Khu vực Bắc Kạn – Thái Nguyên
 
 
Tìm theo ngày :