06/12/2019 00:00
Xem với cỡ chữ

Giám đốc chi nhánh NHPT Lâm Đồng và chi nhánh NHPT Đồng Nai nghỉ hưu từ 1/2/2020

Ngày 02/12/2019, Ngân hàng phát triển Việt Nam đã ban hành các quyết định v/v nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với Giám đốc chi nhánh NHPT Lâm Đồng và chi nhánh NHPT Đồng Nai.

     Cụ thể, theo Quyết định số 445/QĐ-NHPT, ông Trần Đức Hùng – Giám đốc chi nhánh NHPT Lâm Đồng – được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/02/2020;
     Theo Quyết định số 446/QĐ-NHPT, ông Nguyễn Hữu Thăm – Giám đốc chi nhánh NHPT Đồng Nai – được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/02/2020./.

HN

Tìm theo ngày :