21/02/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Sẽ sửa đổi hướng dẫn cách tính cấp bù chênh lệch lãi suất đối với VDB

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến của các đơn vị, cá nhân về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Thông tư số 67/2016/TT-BTC ngày 29/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007.

     Theo dự thảo Thông tư được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, có 3 nội dung thuộc Điểm 3.2 Khoản 3 Phần V của Thông tư số 111/2007/TT-BTC được sẽ được Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung.
     Các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung nói trên chủ yếu liên quan đến cách tính tổng lãi thực trả cho việc huy động các nguồn vốn, tổng số thu nợ lãi cho vay và tổng nguồn vốn thực tế làm căn cứ tính cấp bù chênh lệch lãi suất cho VDB.
     Việc sửa đổi, bổ sung các nội dung nói trên được kỳ vọng sẽ làm cho quy định về cách tính cấp bù chênh lệch lãi suất cho VDB trở nên thuận tiện hơn, khắc phục được những vướng mắc đã phát sinh trong thời gian qua do cách hiểu khác nhau về phương pháp tính số cấp bù từ ngân sách nhà nước đối với VDB./.

Ban Cân đối Kế hoạch

Tìm theo ngày :