11/03/2020 17:11
Xem với cỡ chữ

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất hơn 30 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ ban hành. Tổng số tiền gia hạn dự kiến lên tới hơn 30 nghìn tỷ đồng.
3 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế
Theo Bộ Tài chính, diễn biến dịch bệnh Covid-19 hiện nay hết sức phức tạp, khó lường. Có rất nhiều ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng, trong đó chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các doanh nghiệp (DN) nhỏ và siêu nhỏ; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh. Bộ Tài chính cho rằng, cần thiết phải có giải pháp gia hạn về thuế, tiền thuê đất, hỗ trợ DN.Trên cơ sở rà soát các quy định của pháp luật, trong trường hợp việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định, thì thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Do đó, Bộ Tài chính dự thảo nghị định để trình Chính phủ ban hành.
Dự kiến gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất áp dụng cho 3 nhóm đối tượng sau: 
Thứ nhất, DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế: nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt, sản xuất trang phục, sản xuất giày dép, sản xuất sản phẩm từ cao su, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản xuất, lắp ráp ô tô (trừ sản xuất, lắp ráp ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống). Thứ hai, DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế: vận tải đường sắt, vận tải đường bộ, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Thứ ba, DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa.
Gia hạn nộp thuế trong vòng 5 tháng
Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng, cụ thể như sau: 
Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của các tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 của các DN, tổ chức trong diện nêu trên đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp theo tháng.  Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của quý I và quý II/2020 của các DN, tổ chức nêu trên đang thực hiện kê khai thuế GTGT phải nộp theo quý. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.
Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020. Thời hạn nộp thuế GTGT quý II/2020 chậm nhất là ngày 30/12/2020.
Trường hợp DN, tổ chức thuộc diện gia hạn nộp thuế có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác nơi DN đóng trụ sở chính (không bao gồm đơn vị có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ 1%, 2%) thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc, thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn.
Gia hạn thuế GTGT nhiều nhất, với 22.600 tỷ đồng
Cũng theo đề xuất của Bộ Tài chính, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng 22.600 tỷ đồng. Trong đó: số thuế GTGT giãn của DN theo ngành kinh tế: 11.700 tỷ đồng; số thuế GTGT giãn của DN nhỏ và siêu nhỏ: 10.900 tỷ đồng. 
Riêng đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, dự kiến gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020. Trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn này là khoảng 3.000 tỷ đồng. Theo quy định hiện nay, thời hạn nộp tiền thuê đất hàng năm là 2 kỳ (kỳ 1 DN phải thực hiện nộp trước ngày 31/5; kỳ 2 DN phải nộp trước ngày 31/10 hàng năm). Để thống nhất thời gian gia hạn về thuế GTGT, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất 5 tháng kể từ ngày phải nộp tiền thuê đất của kỳ 1. 
Cụ thể: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm và sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế. Theo Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do các trường hợp được gia hạn thuế và tiền thuê đất đều thực hiện nộp NSNN vào thời điểm tháng 10 và tháng 12/2020.
Ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, trong thời gian ngắn, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo nghị định, khẩn trương trình Chính phủ ban hành, nhằm kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng hoạt động, sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19./.
Đào Huyền theo Thời báo Tài chính
Tìm theo ngày :