25/05/2020 15:46
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh KV Khánh Hòa - Ninh Thuận thông tin bán đấu giá tài sản là Tàu Trung Thảo 18 (cv 145/NHPT.KHO-NTH-PGD)

Thông tin đấu giá cơ bản như sau:
1. Tài sản bán đấu giá:
- Tài sản: Tàu biển TRUNG THẢO 18 được đóng mới năm 2008 theo đặc điểm: Hô hiệu/số IMO: không có; Trọng tải toàn phần: 3.012 tấn; Số đăng ký: VN-39.ĐĐ-VT (20/5/2008); Tổ chức đăng kiểm: VR+CC.2; Theo Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển số 14/ĐKTC.ĐĐ/2009.HP ngày 07/4/2009; Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng số VN-39.ĐĐ-VT (20/5/2008) cấp ngày 07/4/2009 bởi Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Hải Phòng. 
- Người được thi hành án: Chi nhánh NHPT Khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận; Địa chỉ: Số 65, đường Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Người phải thi hành án: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Thương mại Tân Đại Dương; Địa chỉ: Lô TM 20-37 Khu K1, phường Thanh Sơn, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; Văn phòng giao dịch: Số 74, đường số 10, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Sông biển Trung Thảo; Địa chỉ: Số 44 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Giá khởi điểm:
- Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản: 1.803.974.000 đồng.
- Mức giá chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan về việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật.
3. Tiền đặt trước:
- Số tiền đặt trước: 300.000.000 đồng/01 hồ sơ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25, 26, 27/5/2020 (trong giờ hành chính).
4. Thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:
- Từ ngày 13/5/2020 đến ngày 25/5/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Địa chỉ: Số 325 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 02283.836.335.
- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.
5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 
Ngày 20, 21/5/2020 (trong giờ hành chính), tại nơi để tài sản, địa chỉ: Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp An Phát Lộc - Tổ 13, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
Mọi tổ chức cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều có quyền đăng ký tham gia đấu giá nếu cam kết chấp nhận trả giá mua tài sản đấu giá ít nhất từ mức giá khởi điểm của mỗi tài sản đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
7. Tổ chức cuộc đấu giá: 
Đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
Tìm theo ngày :