31/08/2020 09:53
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình thông báo lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản bảo đảm tiền vay (cv 493/NHPT.TBI-TD )

Thông tin về tài sản thẩm định giá:
- Tài sản thẩm định giá là 01 tàu vận tải biển đang hoạt động vận tải bình thường trên tuyến biển Quốc tế, có các thông số chính như sau:
1/ Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá: 
1.1/ Đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá: Là Doanh nghiệp có tên trong danh sách được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Thông báo gần nhất của Bộ Tài chính tại thời điểm nộp hồ sơ đề xuất; 
1.2/ Thời gian hoạt động thẩm định giá: Đã có thời gian hoạt động thẩm định giá từ 03 năm trở lên; 
1.3/ Đội ngũ thẩm định viên về giá: Có tối thiểu 03 thẩm định viên về giá có tên trong danh sách Thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo Thông báo gần nhất của Bộ tài chính tại thời điểm nộp hồ sơ đề xuất;
1.4/ Mức phí dịch vụ thẩm định giá có tính cạnh tranh: Đơn vị thẩm định giá phải có đề xuất cụ thể mức phí dịch vụ thẩm định giá trọn gói trong hồ sơ đề xuất (phí thẩm định giá đề xuất đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí có liên quan);
1.5/ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định giá; Có trách nhiệm giải trình, bảo vệ kết quả thẩm định giá và cung cấp các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định giá với Chi nhánh NHPT Thái Bình hoặc bên thứ ba khi Chi nhánh NHPT Thái Bình yêu cầu tại mọi thời điểm kể cả khi Hợp đồng thẩm định giá đã thanh lý (nội dung này sẽ được đưa vào Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá để ký kết khi đơn vị thẩm định giá được lựa chọn);
1.6/ Tiêu chí khác: Đơn vị thẩm định giá đã thực hiện dịch vụ thẩm định giá tài sản là tàu vận tải biển.
2/ Yêu cầu hồ sơ đăng ký:
- 01 bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển) chứng minh đủ năng lực thực hiện và đáp ứng các tiêu chí trên.
- Dự thảo hợp đồng thẩm định giá.
3/ Thời gian, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo đến 15h ngày 15/9/2020 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thái Bình (qua văn thư); Địa chỉ: Số 05 đường Lê Lợi, phường Lê Hồng Phong thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273734426
- Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Tìm theo ngày :