24/09/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Điều động, bổ nhiệm cán bộ Sở Giao dịch II và Chi nhánh NHPT KV Gia Lai – Kon Tum

Ngày 22/9/2020, HĐQT NHPT đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-NHPT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT khu vực Gia Lai - Kon Tum. Theo quyết định, giao ông Nguyễn Xuân Ngữ - Phó Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh NHPT Khu vực Gia Lai - Kon Tum, kể từ ngày 01/10/2020.

     Cùng ngày, Tổng Giám đốc NHPT ban hành Quyết định số 366/QĐ-NHPT về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Vũ Mạnh Bảo - Giám đốc Chi nhánh NHPT Kon Tum giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao dịch II kể từ ngày 01/10/2020 cho đến khi đủ tuổi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

Theo Quyết định số 365, 366/QĐ-NHPT

Tìm theo ngày :