03/10/2014 00:00
Xem với cỡ chữ

Thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển

Ngày 3-10, tại Bảo tàng Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học "60 năm Giải phóng Thủ đô - Thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển". Đây là một điểm nhấn trong chuỗi sự kiện trọng đại kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2014).

Hội thảo quy tụ hơn 300 nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan nghiên cứu khoa học và đại diện 5 tổ chức quốc tế gắn bó mật thiết với Hà Nội (UNESCO, UNDP, Jica, World Bank, Ile de France). Hội thảo sẽ tập trung làm rõ thành tựu 60 năm xây dựng, phát triển; phân tích thời cơ, thách thức và đề ra những giải pháp xây dựng phát triển Thủ đô, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Một không gian đô thị mới đang hình thành trên đất nghìn năm văn hiến.	Ảnh: Anh Tuấn
Một không gian đô thị mới đang hình thành trên đất nghìn năm văn hiến.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10-10), hội thảo được ví như một điểm nhấn quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc. Trước đây, khi kỷ niệm tròn 50 năm Giải phóng Thủ đô, thành phố đã tổ chức một cuộc hội thảo khẳng định ý nghĩa sự kiện trọng đại này. Tiếp đó, dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thành phố cũng tổ chức hội thảo về phát triển bền vững của Thủ đô. Đây đều là những hội thảo quy mô lớn, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong nước, quốc tế tham gia.
Hội thảo khoa học "60 năm Giải phóng Thủ đô - Thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển" tập trung làm sáng tỏ, sâu sắc và toàn diện về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của TƯ Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ Hà Nội trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô 60 năm qua, nhất là những thành tựu đạt được trong thời kỳ đổi mới. Trong đó, hội thảo đi sâu phân tích việc vận dụng đường lối của Đảng, phù hợp đặc thù Thủ đô với những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa Hà Nội trở thành một trong hai đầu tàu kinh tế lớn của cả nước.
Đặc biệt, sau khi mở rộng địa giới hành chính (năm 2008 đến nay), Hà Nội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật và toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 9,5%, gấp 1,5 lần so với mức trung bình của cả nước, GDP chiếm 10%, thu ngân sách chiếm gần 20% cả nước. Quan hệ, mối liên kết với các tỉnh, các vùng kinh tế trọng điểm trong nước; quan hệ đối ngoại, giao lưu hợp tác với thủ đô các nước, các tổ chức quốc tế ngày càng được mở rộng và tăng cường. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô, của đất nước trong cộng đồng quốc tế và bè bạn năm châu không ngừng được nâng cao. Hội thảo dành thời gian phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội 60 năm qua. Qua đó, đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy điều kiện thuận lợi về mọi mặt để đẩy mạnh sự phát triển toàn diện và bền vững của Thủ đô.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty cổ phần May 10. Ảnh: Viết Thành
Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty cổ phần May 10.
Ban tổ chức đã nhận được hơn 70 tham luận của các nhà khoa học thuộc nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan văn hóa, khoa học, kỹ thuật, trong đó có những giáo sư hàng đầu của đất nước như GS Vũ Khiêu, GS Phan Huy Lê và cả sự hưởng ứng rất tích cực, trách nhiệm của các tổ chức quốc tế. Hơn 70 tham luận được đánh giá cao về chất lượng, tập trung vào 2 nhóm chủ đề chính: 60 năm xây dựng và bảo vệ Thủ đô - Những thành tựu và bài học kinh nghiệm; thời cơ và thách thức trên con đường hội nhập, phát triển của Thủ đô. Từ 2 nhóm chủ đề này, các tham luận tập trung vào 4 nhóm đề tài: Lịch sử - chính trị; văn hóa - xã hội; kinh tế - đối ngoại; quy hoạch, phát triển đô thị.
Các tác giả đã nghiên cứu Hà Nội 60 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, góc độ nào cũng tính đến đặc trưng riêng của Thủ đô ở từng chặng đường phát triển trong sự vận động của cách mạng cả nước, cũng như trong bối cảnh khu vực, quốc tế. Mỗi tham luận vừa thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, bày tỏ tình cảm yêu mến, gắn bó với Thủ đô, vừa nêu được những thành tựu nổi bật, những khó khăn, thách thức, cả sự sai lầm, vấp váp mà Hà Nội đã vượt qua, rút ra những bài học cho hiện tại và sự phát triển tương lai của thành phố. Các nhà khoa học đã vận dụng nhuần nhuyễn quan điểm lịch sử cụ thể và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cái chung - cái riêng, cái đặc thù - cái phổ biến, mối quan hệ giữa kế thừa và phát triển để chỉ ra chân dung và bản chất quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô. Tất cả tham luận đặt ra và giải quyết dù ở mức độ khác nhau, song đã có những nhận thức mới về sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, từ đó đưa ra những kiến giải khoa học về sự phát triển bền vững của Thủ đô trong thời gian tới.
PGS.TS Phạm Xuân Hằng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã nhấn mạnh trong tham luận "Vị thế Thủ đô - vinh dự, tự hào và trách nhiệm" rằng: Với vị thế Kinh đô - Thủ đô, Thăng Long - Hà Nội đã tạo ra những lợi thế trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, mà không một tỉnh, thành phố nào có được. Nhưng, chính vị thế ấy cũng là áp lực đòi hỏi phải giữ gìn, bồi đắp và phát triển sao cho xứng đáng với vị thế Thủ đô của nước Việt Nam… Trước những thành tựu đã đạt được và thách thức đặt ra sau gần 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đang phải trả lời những câu hỏi: Làm thế nào để khai thác, sử dụng các nguồn lực, nhất là nguồn lực văn hóa và con người Thăng Long - Hà Nội? Làm thế nào để tiếp tục nhân lên những thành tựu đã đạt được? Những nhà khoa học tham gia hội thảo hôm nay cũng đã, đang và sẽ cộng đồng trách nhiệm cùng góp sức để trả lời, giải quyết những câu hỏi đặt ra.
Đọng lại qua các tham luận gửi về hội thảo là một tình yêu trọn vẹn với Hà Nội cùng những suy nghĩ trăn trở, gợi mở xác đáng của các nhà khoa học, bạn bè quốc tế cho hướng phát triển của Thủ đô trong tương lai. Tâm huyết, trách nhiệm vì Thủ đô của các nhà khoa học được kết tinh trong những bài tham luận là một kênh thông tin quý giá, bổ ích, để lãnh đạo thành phố chắt lọc, xác định hướng đi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.
Tìm theo ngày :