07/01/2015 00:00
Xem với cỡ chữ

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của NHPT (website VDB)

Nguyễn Hoa (Bài đăng trên Tạp chí số 97)

Trang thông tin điện tử (Website) ngày nay đã trở thành một công cụ thông tin chính thức, quan trọng phục vụ hoạt động, điều hành của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng Internet.
Website VDB của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (website VDB) được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-NHPT ngày 21/01/2009 trên cơ sở được Bộ Thông tin Truyền thông cấp Giấy phép số 02/GP-TTĐT ngày 22/7/2008 v/v cấp phép hoạt động Website VDB. Ngày 19/3/2009, trong Lễ khai trương hoạt động của website VDB, Tổng Giám đốc NHPT đã nhấn mạnh vai trò của website VDB: thông qua các diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, trao đổi các vấn đề phát sinh trong công việc và cuộc sống hàng ngày, website sẽ là cầu nối nhanh nhất, gần nhất giữa NHPT và khách hàng, giữa NHPT và các ngân hàng thương mại, giữa Hội sở chính và các chi nhánh NHPT, giữa các đồng nghiệp trong hệ thống...
Thực trạng về tổ chức, quản lý, vận hành Website VDB
Website VDB với tên miền: http://www.vdb.gov.vn, gồm trang tiếng Việt và trang tiếng Anh, là một trang thông tin tổng hợp, là nơi tích hợp thông tin của toàn hệ thống NHPT; định hướng tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu; người dùng có thể khai thác, sử dụng và cá nhân hóa thông tin thông qua Website VDB.
Website VDB tiếng Việt đi vào hoạt động từ 19/3/2009 với 09 chuyên mục: Giới thiệu; Hoạt động nghiệp vụ; Tin tức; Nghiên cứu - Trao đổi; Thông tin Khách hàng; Đào tạo tuyển dụng, Tin học, Hợp tác quốc tế; Văn bản chế độ.
Trong quá trình hoạt động, để đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ của NHPT trong từng thời kỳ và những yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo NHPT, website tiếng Việt NHPT đã xây dựng, mở mới nhiều cửa sổ thông tin thiết thực... và hiện nay tiếp tục mở thêm nhiều cửa sổ chuyên mục mới.
Website VDB tiếng Anh đi vào hoạt động từ 01/9/2012; Hiện có 6 chuyên mục chính, bao gồm: Home, About VDB, Products & Services, News and events, Regulatory Documents, Contacts; Các chuyên mục chính được tích hợp từ 17 tiểu mục.
Người chịu trách nhiệm chính website VDB là Phó Tổng Giám đốc NHPT Đào Dung Anh, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Hỗ trợ phát triển (HTPT). Tạp chí HTPT là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành website VDB. Tạp chí HTPT phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin (Trung tâm CNTT) NHPT và các đơn vị thuộc, trực thuộc NHPT để đảm bảo vận hành website VDB online 24/24h.
Nội dung thông tin cung cấp trên website VDB gồm: Giới thiệu về NHPT với những lĩnh vực hoạt động chính; Giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của NHPT gồm có: tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh, cho vay lại vốn ODA…; Cập nhật thông tin, các bài viết liên quan về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính, ngân hàng; Liên kết hệ thống nội bộ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ, ngành và cơ quan quản lý Nhà nước.
Nguồn thông tin hợp pháp trên website VDB, từ hai nguồn: (i) Từ nội bộ hệ thống NHPT. Những thông tin về hoạt động của hệ thống NHPT do các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chịu trách nhiệm cử cán bộ làm đầu mối thông tin cung cấp; (ii) Từ trích dẫn thông tin từ nguồn tin chính thức của các cơ quan báo chí Việt Nam hoặc trên các website VDB của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với quy định pháp luật về báo chí, về bản quyền. Các thông tin có liên quan được khai thác từ các báo, cơ quan truyền thông được biên tập lại cho phù hợp.
Việc tổ chức, quản lý vận hành website VDB: từ tháng 9/2009 - 02/2012 thực hiện theo Quy trình quản trị thông tin tại Quyết định số 39/2009/QĐ-NHPT ngày 21/01/2009 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành Quy định về quản trị website VDB; từ tháng 02/2012 đến nay  thực hiện theo Quyết định số 50/2012/QĐ-NHPT ngày 16/02/2012 của Tổng Giám đốc NHPT về việc Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, vận hành Cổng TTĐT của NHPT.
Hiện nay website VDB đã cung cấp 14/15 nội dung thông tin theo yêu cầu, các thông tin đăng tải; số lượng tăng dần theo từng năm, cụ thể như sau:
Bảng 1: Bảng thống kê hiện trạng cung cấp thông tin trên Website VDB

Bảng 2: Thống kê số lượng tin, bài, ảnh đăng trên Website VDB từ năm 2009 - 2013

Sau hơn 5 năm vận hành hoạt động website, nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy những đóng góp tích cực của website VDB trong quá trình phát triển của NHPT. Trong 5 năm qua, căn cứ tình hình nhiệm vụ và yêu cầu phát triển từng thời kỳ, Lãnh đạo NHPT đã quan tâm, tạo điều kiện để website đi vào hoạt động ổn định. NHPT đã ban hành nhiều văn bản quy định tổ chức, quản lý hoạt động website VDB, đảm bảo hiệu quả thông tin tuyên truyền cao nhất. Lãnh đạo NHPT luôn coi trọng, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền trên website VDB, định hướng chỉ đạo việc thông tin tuyên truyền đảm bảo an toàn về chính trị tư tưởng, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ của NHPT qua từng thời kỳ, đáp ứng được nhu cầu bạn đọc trong hệ thống NHPT cũng như ngoài Ngành. Các sự cố mạng, sự cố trong hệ thống website được khắc phục kịp thời, đảm bảo website VDB có thể online 24/24h.
Tính từ 01/01/2009 đến 31/12/2013, website VDB đã cập nhật 6.300 tin, bài, ảnh và 377 file văn bản về các hoạt động của hệ thống NHPT. Nội dung các tin bài đăng tải đã phản ánh kịp thời về thực hiện chủ trương, hoạt động nghiệp vụ, thông tin kế hoạch, định hướng phát triển của ngành Ngân hàng. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, của các Bộ, ngành và NHPT đã được đăng tải đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu tra cứu của người đọc. Website VDB là kênh thông tin chính thức về các mặt hoạt động của NHPT; Kịp thời thông tin, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản lý, Ban điều hành NHPT trong thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu và các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao NHPT. Thông qua trang web, hình ảnh hoạt động của NHPT đã được quảng bá đến nhiều quốc gia, nhiều bộ, ngành, nhiều đối tượng khách hàng và quảng đại công chúng.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, website VDB vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Lãnh đạo NHPT, bạn đọc trong và ngoài ngành, do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, về hình thức giao diện website tiếng Việt NHPT được thiết kế mở theo chiều dọc nên khó nhìn, khó tìm kiếm, tra cứu. Hình thức chậm được thay đổi cải tiến nên kém thân thiện, không hấp dẫn, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả tuyên truyền và ý nghĩa xây dựng, quảng bá thương hiệu của NHPT.
Thứ hai, về công nghệ kỹ thuật, website tiếng Việt NHPT được xây dựng từ những năm 2007 - 2008 đến nay đã lạc hậu, bộc lộ rất nhiều hạn chế, thậm chí yếu kém theo yêu cầu của một trang website hiện đại và đặc biệt là không đáp ứng được yêu cầu  người sử dụng. Cụ thể: (i) Không đáp ứng yêu cầu hướng tới các độc giả là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Khả năng tương tác và tích hợp kém, chưa hỗ trợ các file multimedia... Hệ thống hiện tại chưa đáp ứng tốt nhu cầu quảng bá thông tin đối với đối tác nước ngoài; (ii) Chức năng quản trị tin bài và các chuyên mục chưa hợp lý, khả năng thay đổi, chỉnh sửa, cấu trúc trang của người quản trị còn bị hạn chế. Vì vậy, website không mở được các chuyên mục mới, chỉ mở được các cửa sổ thông tin. Nhưng nếu mở quá nhiều cửa sổ thông tin sẽ làm phá vỡ kết cấu giao diện, ảnh hưởng không nhỏ đến nội dung thông tin của trang website; (iii) trong quá trình vận hành website gặp rất nhiều lỗi khi xuất bản tin, bài, ảnh...
Thứ ba, về nội dung thông tin trên website VDB, chủ yếu còn bó hẹp trong phạm vi thông tin nội bộ và chuyên ngành tài chính ngân hàng có liên quan, chưa được mở rộng nên gây cảm giác nghèo nàn, đơn điệu. Các thông tin về hoạt động của hệ thống cũng đa phần là các tin tức hoạt động đoàn thể, xã hội; tin về các hoạt động nghiệp vụ của NHPT còn chưa nhiều và thường xuyên. Trang web hiện tại không có chuyên mục giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của NHPT. Hay nói cách khác, chủ đầu tư, khách hàng không có kênh thông tin nào để tìm hiểu về danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu ngoài phương thức tìm hiểu trực tiếp qua các chi nhánh, sở giao dịch (bằng cách đến trực tiếp gặp gỡ trao đổi với cán bộ tín dụng, thẩm định). Tin tức đăng tải trên website nhiều khi còn chậm so với thời gian diễn ra sự kiện, chưa đảm bảo được tính thời sự và nhanh nhạy của website VDB.
Thứ tư, lực lượng cán bộ làm công tác quản lý, vận hành website còn mỏng, thiếu tính chuyên nghiệp, cán bộ làm kiêm nhiệm nhiều công tác khác ngoài quản lý, vận hành website. Lực lượng cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin (CBĐMTT) cho website tại các đơn vị, chi nhánh NHPT đều là cán bộ kiêm nhiệm, đa số chưa có kinh nghiệm viết tin, bài, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng thông tin đăng tải trên website VDB.
Trong những năm gần đây công tác đào tạo CBĐMTT trong phạm vi toàn ngành NHPT chưa có chuyển biến rõ rệt, chưa có định hướng, kế hoạch rõ ràng, chưa tạo sự phát triển về lượng và chất. Cộng thêm lực lượng mỏng, chưa phủ đều các địa bàn đã ảnh hưởng đến quá trình thu thập và phản ánh thông tin.
Thứ năm, NHPT chưa xây dựng được chiến lược, chính sách và lộ trình cụ thể cho việc phát triển hệ thống website VDB trong giai đoạn trung và dài hạn. Công tác xét duyệt ngân sách dành cho việc xây dựng và nâng cao chất lượng website VDB chưa thích ứng với đặc thù của hệ thống. Chưa có cơ chế rõ ràng cho việc xây dựng dự toán chi tiết, sát thực tế cho công tác triển khai hàng năm. Việc thống kê, đánh giá hoạt động của website VDB còn chưa thực sự khoa học, khó khăn trong đánh giá hiệu quả và rút kinh nghiệm.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý và vận hành Website VDB
Những năm gần đây, website VDB, mạng xã hội trên Internet có bước phát triển mạnh mẽ, bộc lộ thế mạnh to lớn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Thế giới hiện có gần 2,3 tỉ người sử dụng Internet, chiếm 32,7% số dân toàn cầu, tăng khoảng 628% so với năm 2000. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Tổ chức Pew (Mỹ), 45% số người được hỏi đã trả lời rằng, họ dựa vào Internet để đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời. Internet đã trở thành kênh thông tin gần gũi, tiện lợi, bổ ích và cả độc hại - tùy theo ý thức, mục đích của người dùng.
Trong bối cảnh đó, trên cơ sở những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong Chiến lược phát triển NHPT đến năm 2020, tầm nhìn 2030, NHPT xác định một số mục tiêu định hướng cho sự phát triển hoạt động của website VDB như sau:
- Hệ thống hóa các quy định có liên quan về vai trò, chức năng, nhiệm vụ; về tổ chức, quản lý, vận hành; về tiêu chí đánh giá website VDB.
- Nâng cao chất lượng nội dung tin bài, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu, tra cứu thông tin của độc giả.
- Tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức, quản lý, vận hành website VDB của một số cơ quan, bộ, ngành, ngân hàng, tổ chức tín dụng để áp dụng vào đơn vị. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác tổ chức, quản lý, vận hành website VDB thường xuyên theo định kỳ.
- Hoàn thiện tổ chức, quản lý, vận hành website VDB, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, vận hành website VDB, xây dựng website VDB tích hợp đầy đủ thông tin, ứng dụng trong các lĩnh vực nghiệp vụ của NHPT, đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng, thân thiện, bảo mật… phục vụ điều hành chỉ đạo, ra quyết định của lãnh đạo các cấp trong hệ thống NHPT.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như phục vụ các đối tượng độc giả được tốt hơn, việc tổ chức, quản lý, vận hành website VDB cần tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ chính sau:
Về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực
Để đạt mục đích phát triển website VDB tổng hợp, lộ trình tiến tới xây dựng Cổng TTĐT của NHPT, cần các giải pháp mang tính chất thay đổi và tạo hiệu quả tích cực góp phần củng cố và phát triển yếu tố con người, cụ thể:
- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cán bộ phù hợp với nhu cầu, tiến độ và kết quả ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, vận hành website VDB. Đào tạo, đưa vào đủ biên chế cần thiết các cán bộ chuyên trách website để thực hiện thành công các đề án ứng dụng CNTT trong hoạt động của NHPT.
- Cán bộ quản lý, vận hành website và CBĐMTT phải luôn được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (chuyên môn nghiệp vụ, tin học, báo chí...) để nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh đăng tải trên website.
- Cần chuyên biệt hóa, chuyên môn hóa đội ngũ quản trị hệ thống và quản trị nội dung website VDB. Về chiến lược phát triển lâu dài, website VDB tất yếu sẽ thành Cổng TTĐT của NHPT, tích hợp các trang tin của các chi nhánh, tạp chí, các doanh nghiệp thuộc NHPT và rất có thể có cả Báo điện tử NHPT, tích hợp các tiện ích khác và các Cổng/website VDB của các cơ quan, ngân hàng, khách hàng lớn, khách hàng truyền thống khác... Khi đó cần có Ban biên tập, Ban Quản trị nội dung, Ban Quản trị hệ thống riêng, đủ lớn để quản lý vận hành và khai thác Cổng TTĐT của NHPT. Ban biên tập website VDB có quyền và trách nhiệm về nội dung tin bài trước khi đăng web; Ban Quản trị nội dung có toàn quyền can thiệp, chỉnh sửa, xóa các nội dung đã đăng web nếu phát hiện nội dung đó vi phạm quy định hiện hành, có vấn đề về tư tưởng - chính trị, ảnh hưởng thuần phong, mỹ tục của dân tộc, lợi ích quốc gia...; Ban Quản trị Hệ thống có quyền can thiệp vào hệ thống, hệ điều hành, chỉnh sửa hệ thống, giao diện web, gán quyền cho cá nhân cụ thể theo nhóm và vị trí cá nhân từng Ban.
- Tổ chức học hỏi kinh nghiệm, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc khai thác thông tin trên Internet cho cán bộ, công chức, viên chức... Những kinh nghiệm qua học tập, nghiên cứu từ các đơn vị khác cần được chắt lọc, phổ biến, đúc rút và vận dụng trong công việc quản lý, vận hành website VDB.
Về cơ chế, chính sách quản lý vận hành website VDB
- Thống nhất lại mẫu biểu, cách thức lập kế hoạch triển khai, có những đánh giá chi tiết về chất lượng, mục tiêu, cách thức thực hiện cũng như những điều kiện đảm bảo thực hiện công việc hiệu quả, từ đó chủ động trong việc thực hiện kế hoạch hoặc kế hoạch điều chỉnh bổ sung/lược bớt đầu việc do yếu tố khách quan hoặc chủ quan.
- Sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý mới thay thế quy chế quản lý cũ không còn phù hợp. Hoàn thiện và ban hành các chính sách mới, đặc biệt lưu ý chính sách đào tạo, chính sách đãi ngộ, chính sách tài chính; nâng cao tính tự chủ, độc lập, quyền hạn cho từng bộ phận. Chiến lược phát triển của website VDB phải luôn theo sát lộ trình phát triển của NHPT, trong đó các tiểu chiến lược phát triển phần mềm, phần cứng và hạ tầng truyền thông phải đảm bảo đồng bộ, phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Khi xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, vận hành website VDB cần xác định rõ vai trò, chức năng của website trong thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động của toàn hệ thống cũng như xây dựng quảng bá thương hiệu NHPT, nhất là trong thời đại ngày nay, khi Internet chiếm ưu thế trong việc truyền tải thông tin nhanh nhất. Việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của website VDB đều phải tuân thủ theo đúng các quy định của Luật Công nghệ thông tin, Luật Báo chí và các quy định của pháp luật có liên quan.
Về tổ chức thu thập, cập nhật thông tin
Tổ chức thu thập, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu và triển khai cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) là công tác đặc biệt quan trọng, vì CSDL chính là nền tảng để duy trì và phát triển bất kỳ một hệ thống thông tin nào, chính vì thế công tác tổ chức thu thập, biên tập thông tin đăng tải trên website VDB cần được đặc biệt chú trọng.
Thông tin của CSDL NHPT bao gồm thông tin gốc/thông tin chi tiết và thông tin tổng hợp. Thông tin gốc về lĩnh vực NHPT là những thông tin có liên quan và phục vụ các đối tượng có liên quan tham gia lĩnh vực NHPT (cả trực tiếp và gián tiếp), bao gồm: thông tin về NHPT; thông tin về các bài viết về NHPT; thông tin về các văn bản: trích dẫn, toàn văn; thông tin về các dự án. Thông tin tổng hợp là những thông tin được tổng hợp từ hệ thống các thông tin ban đầu (thông tin gốc) thu thập được từ hệ thống báo cáo, bài viết, văn bản của các phòng ban, chi nhánh...
Việc thu thập, xử lý, cập nhật, tổng hợp và trao đổi thông tin các cấp sẽ được thực hiện theo mô hình hai cấp:
Cấp I: chứa CSDL thành phần, gồm các nguồn: Tại các phòng ban nghiệp vụ Hội sở chính và chi nhánh: Thông tin thu thập trực tiếp là các thông tin bài viết, hình ảnh, văn bản, sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu NHPT.
Cấp II: Tại Trung tâm dữ liệu (do Tạp chí HTPT quản lý), các thông tin dữ liệu từ cấp I sẽ được đồng bộ hóa, biên tập và tiến hành xuất bản thông tin.
Xây dựng quy trình, quy chế tổ chức quản lý, vận hành ứng dụng và khai thác hệ thống thông tin, cập nhật và xuất bản thông tin; quy chế quản lý an ninh thông tin… các quy trình đảm bảo đồng bộ và thống nhất trên toàn bộ hệ thống.
Về công nghệ, kỹ thuật, an toàn dữ liệu
Các ứng dụng khi thiết kế, xây dựng website VDB phải đảm bảo tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước công bố kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống máy tính phục vụ cho hệ thống TTĐT đảm bảo tốc độ đường truyền kết nối Internet đáp ứng nhu cầu chia sẻ, khai thác thông tin, báo cáo một cách kịp thời. Xây dựng hệ thống bảo mật nhằm bảo vệ hệ thống mạng và dịch vụ mạng...
Triển khai website VDB với giao diện điện tử hiện đại, tích hợp các ứng dụng và CSDL có liên quan để cung cấp dịch vụ trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Tích hợp diễn đàn, mạng xã hội nhằm trao đổi thông tin, góp ý, đối thoại trực tuyến với người dân, các tổ chức NHPT về các lĩnh vực có liên quan đến công tác của NHPT... Do khoa học công nghệ là lĩnh vực đổi mới từng ngày nên hình thức giao diện, công nghệ website VDB cũng cần được thường xuyên chỉnh sửa, nâng cấp, đổi mới tránh tình trạng cũ kỹ, lạc hậu như hiện nay.
  Hiện nay, dịch vụ Internet tạo nên một mạng thông tin điện tử sôi động có sức thu hút hàng triệu lượt người truy cập hàng ngày, TTĐT tổng hợp đã và đang trở thành một công cụ hữu ích có tác động lớn đến độc giả. Với các thông tin tổng hợp có ở tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội website VDB tổng hợp được xem như biểu tượng điển hình của truyền thông đa phương tiện, ngày càng có nhiều người sử dụng. Thế giới web ngày càng nhộn nhịp, thu hút cả người dùng cá nhân và các doanh nghiệp. Ngày càng có nhiều công ty lập website, kinh doanh và quảng cáo trên web. Website có nội dung hấp dẫn, thân thiện sẽ có nhiều khách truy cập; nội dung website được cập nhật, khách sẽ đến thường xuyên và nhờ đó thương hiệu của đơn vị sử dụng website ngày càng được khẳng định và quảng bá rộng rãi. Đó cũng là những lý do để việc nâng cao chất lượng website VDB là một việc làm cần thiết, cấp bách hiện nay./.

Tìm theo ngày :