12/07/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

NHNN công bố vận hành hệ thống Core Banking mới

Với việc triển khai thành công Hệ thống SG3.1, NHNN đã có được một hệ thống thông tin hiện đại, tương đối hoàn chỉnh để hỗ trợ tích cực cho điều hành chính sách tiền tệ cũng như công tác quản lý nguồn lực nội bộ của NHNN.

Hệ thống Core banking của NHNN ngoài các chức năng tương tự như hệ thống tại TCTD, còn có thêm các chức năng đặc biệt để giúp NHNN thực thi các nhiệm vụ với vai trò của NHTW như: Nghiệp vụ thị trường mở, đấu thầu trái phiếu kho bạc, tín phiếu NHNN, trái phiếu VAMC, đấu thầu vàng; nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu, nghiệp vụ quản lý dự trữ bắt buộc, quản lý hệ thống tài khoản tập trung của các TCTD, quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia, quyết toán giao dịch giấy tờ có giá, quyết toán kết quả thanh toán từ các hệ thống thanh toán liên ngân hàng, bù trừ, chuyển mạch...
Ngoài ra, hệ thống SG3.1 sẽ phải tích hợp, trao đổi dữ liệu với nhiều hệ thống thông tin khác nhau về nền tảng kỹ thuật, công nghệ đã có của NHNN hoặc đang được triển khai trong phạm vi Dự án FSMIMS như: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS), Hệ thống quản lý và phát hành kho quỹ (CMO), Hệ thống báo cáo thống kê (SG4), Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (SG3.2) ...
Để đáp ứng kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, phục vụ công tác quản lý và điều hành của Ban Lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc đề nghị Ban Quản lý dự án, Cục Công nghệ thông tin cũng như các Vụ, Cục, Cơ quan thụ hưởng trực tiếp Dự án và nhà thầu FPT IS tiếp tục hoàn thiện hệ thống SG3.1, làm tốt công tác chuyển giao công nghệ, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, an toàn.

Thanh Hương theo thoibaonganhang

Tìm theo ngày :